Cancerdagen 5 oktober

01.10.2022

Bonnier Conference Center Torsgatan 21 

113 21, Stockholm


Jämlik, effektiv och tillgänglig

Sveriges cancervård ska vara jämlik, effektiv och tillgänglig, men i många fall präglas den av uppskjuten vård och långa vårdköer.
Cancerdagen diskuterar de utmaningar och prioriteringar som den svenska cancervården står inför för att nå målet om en effektiv och jämlik vård. Dagen lyfter samtidigt de fantastiska möjligheter som erbjuds i spåren av de framsteg forskningen gör. Framsteg som ger säkrare diagnostik, effektivare behandlingar och därmed färre vårdskador och ökad överlevnad.

Cancerdagen - en mötesplats för dig som verkar inom cancerområdet