Cancer i urinblåsan

01.05.2020

Blod i urinen  (hematuri) beror oftast på andra orsaker än cancer men är också det första och vanligaste symtomet på cancer i urinblåsan. Därför bör den som upptäcker blod i urinen genomgå en fullständig utredning, även om det bara kommit blod vid ett enstaka tillfälle. Det är inte ovanligt att blod i urinen syns vid ett tillfälle och att det kan går en längre tid innan symtomet återkommer. Nonchalera aldrig synligt blod i urinen! Sedan några år tillbaka finns ett s.k snabbspår för hantering av hematuri- SVF. Den som upptäcker blod i urinen kontaktar vårdcentralen som har en rutin för vad de ska göra. Den som inte känner sig lyssnad på eller inte får tid till vårdcentralen på länge bör kontakta urologmottagningen där man bor för att få veta hur rutinen ser ut där. En del regioner har en rutin för besök utan remiss och en del kräver remiss (egen vårdbegäran).

Andra symtom som inte är lika vanliga men man bör söka för: Trängningar och sveda, återkommande urinvägsinfektioner, smärta över urinblåsan och/eller trötthet och viktminskning.