Bröstcancer rosabandet!

24.10.2022

Vi stödjer bröstcancer förbundet i kampen mot bröstcancer. För bättre vård och tidigare upptäckt.

Individanpassad screening kan rädda fler liv. Att var tionde kvinna har täta bröst vilket innebär att andra metoder än enbart mammografi krävs för att tidigt upptäcka cancer. Det är högtid att nu införa individ anpassad screening enligt senaste bröstcancer rapporten 2022. 

Gå in på hemsidan 

www.brostcancerforbundet.se

för att läsa mer och att stödja föreningen i kampen mot cancer.

Svensk Cancer Rehabilitering stödjer alla patient föreningar med cancer i deras arbete