Haga Slott och Svanå Bruk&Säteri

19.10.2018

Här kommer vi bedriva vår verksamhet på Haga Slott där vi erbjuder internat för deltagare som behöver övernatta och på Svanå Bruk&Säteri utbildningsdagar för deltagare som hör hemma i Västmanland. Vi kommer också ha anhörig veckor på Svanå

Båda våra ställen är speciellt utvalda på grund av deras närhet till den fantastiska miljön. Naturen har en läkande kraft och att få komma iväg från sjukhusmiljön är hos oss ett medvetet val för här finner vi lugnet och stillheten.