Var tredje person kommer att få en cancer sjukdom under sin livstid.

12.10.2023

Det innebär att blir vi inte själva drabbade så kommer någon eller några i vår närhet att få en cancerdiagnos.

Behandlingar idag leder till att allt fler blir blir botade och fler kan leva längre med sin cancersjukdom vilket är fantastiskt 

Då handlar det om att få en så bra livskvalité som möjligt och därför är rehabilitering så enormt viktig. 

Våra hälsokurser GER VERKTYG på flera plan för att få ökad kunskap, förståelse om hur man kan förbättra sitt mående. 

  • Mer energi och nykraft till att orka med sin vardag och kunna göra saker som man mår bra av
  • Få ökad kunskap om kostens kraft
  • Fysisk aktivitet kan bidra till bättre mående
  • Olika avslappningsövningar som motverkar stress och oro
  • Hur man kan motverka och minska sin oro
  • Att våga lyfta och prata om olika saker kan ge kraft 
  • Tillsammans kan vi hjälpas åt

Rehabiliteringen ska alltid vara individuell och utformad efter just dina behov. Behoven kan också ändras allt eftersom

Vad önskar du att vi tar upp för ämnen på våra hälsodagar du får vara med och påverka. Hör av dig!