Att varje dag använda sig av tacksamheten!

06.01.2023

Vad menar vi med det? Jo, att om man dagligen ägnar sig en liten stund åt att reflektera över vad man kan vara tacksam för så medför det en positiv och lugnande känsla.

Idag när världen är väldigt orolig med både krig och ekonomiska kriser så skapar det en osäkerhet och en känsla av ibland oro. Även vid svår sjukdom såsom cancer kan man må väldigt dåligt till och från, känna en hopplöshet och ibland en uppgivenhet. Ovisshet är oftast väldigt jobbigt och kan var svårt att förhålla sig till. Och för att skapa ett lugn så kan man ägna sig en liten stund varje dag åt tacksamheten. Skapa en ny vana att varje dag ta 5-10 minuter att i lugn och ro gå igenom saker du kan vara tacksam för. Att verkligen få fånga nuet och de stunder när man mår bra. 

Följande kan man känna tacksamhet inför:

Att jag har ett hem, att jag kan äta mig mätt, att jag har ett arbete, att mina nära och kära är friska. Att jag har rent vatten, tillgång till sjukvård om jag behöver det, att jag kan dricka en kopp kaffe varje morgon och njuta av det. Att vi i Sverige har fred, att alla har tillgång till skola och utbildning, att vi har allemans rätten som är en frihet att få gå ut i skog och mark. Att luften vi andas är ren, att jag har nära och kära, att jag har en vän eller kanske flera.

Ja listan kan göras oändlig och det är just den egna lista som är den viktiga att ta fram.