Att se framåt och få nykraft det handlar våra dagar om!

12.06.2019

När man kommer till oss så är det meningen att man ska få möjlighet att fylla på med ny kunskap och energi. Att även kunna få dela sina upplevelser med andra som varit i liknande situation är viktigt. Men det viktigaste är att få med sig redskap och nya tankar som gör att man lättare kan se framåt. När man har bearbetat det svåra behöver man hitta nya vägar och nykraft att leva i nuet. Våra dagar är fyllda av mycket energi och de delar som vi idag i sjukvården enbart hinner snudda vid. Vårt koncept KEFA Kost, Existentiell hälsa,Fysisk aktivitet och Avslappning