Känsligt att prata om levnadsvanor ny rapport från cancerfonden

31.03.2022

En rapport som bygger på ett flertal intervjuer från läkare och sjuksköterskor i primärvården. 

Den heter "svårt och känsligt- Cancerprevention i primärvården" 

Här är text tagen direkt från i cancerfonden sida 

"I undersökningen framkommer också att både läkare och sjuksköterskor har kunskapsluckor när det gäller vilka levnadsvanor som faktiskt påverkar risken för cancer och vilka som inte gör det.

Detta blir extra tydligt i frågan om matvanor. En annan utmaning är att vissa ämnen upplevs känsliga att prata om. Lars Jerdén, är ordförande i arbetsgruppen bakom "Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling" som kom ut i januari 2022. Han har läst rapporten som i stora delar inte förvånar honom.

- Det är positivt att de flesta är intresserade av att jobba preventivt. Det innebär att det finns en bra grund att bygga vidare på för att komma åt kunskapsluckor och osäkerhet, säger han."

Väldigt intressant rapport så gå gärna in och läs mer på cancerfondens hemsida om denna rapport

Att våga lyfta frågor om levnadsvanor är något vi sjukvårdpersonal måste bli bättre på. Det är så viktigt att arbeta preventivt.