Våra levnadsvanor har betydelse och de gör skillnad

12.11.2018

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Alla sjuksköterskor ska känna till och arbeta utifrån dessa riktlinjer.

Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård.

Våra levnadsvanor har betydelse och de gör skillnad. Sjukvården behöver föregå med gott exempel och visa vägen för patienter och anhöriga. Det är på gång och det är på tiden, vid senaste kontaktsköterskedagen den 8 november stod levnadsvanor på agendan.

Hos oss på Svensk Cancer Rehabiliterings utbildningsdagar eller internat får du ta del av denna kunskap och vi arbetar efter dessa riktlinjer. Hos oss är du i en naturskön miljö tillsammans med andra i liknande situation med mer avsatt tid, vi kompletterar och fördjupar oss.