Att få ett cancerbesked!

28.01.2020

Varje dag är det hundratals människor i vårt land som får beskedet att de har drabbats av cancer.  Ordet cancer är förknippat med lidande och död. 

Hur man får beskedet är så viktigt och hur det tas emot är så individuellt

Vad sa läkaren, vad har jag för sorts cancer, ska jag dö nu, hur lång tid har jag kvar att leva,? Kan man göra något finns någon behandling och i så fall vad gör man, vad är bäst. Vad säger jag till mina barn? 

Frågorna är enormt många och tankarna snurrar. Att börja gråta, bli alldeles tyst eller ställa fullt med frågor och att kanske inte komma ihåg någonting alls vad doktorn sa är några av de reaktioner som kan komma.

Som kontaktsköterska sitter man med läkaren när patienten får veta sitt besked och sin diagnos. När läkaren är färdig så fortsätter besöket hos kontaktsköterskan. Hon stämmer av vad som har uppfattats och kan sedan repeterar läkarens information. Upprättar en vårdplan där det viktigaste skrivs ner och där ett direkt nummer finns till kontaktsköterskorna för att tillgängligheten ska underlättas. .

Att ha med en vän eller anhörig har stor betydelse och är något vi alltid säger till patienten '''

Kontaktsköterskan ringer till patienten en vecka efter besöket för att fånga in nya frågor och funderingar som kan han uppstått när man har hunnit hem och landat in i beskedet.
Förutom vårdplanen så har patienten också tilldelats skriftlig information rörande sin cancer och olika behandlings alternativ

Att upprepa om och om igen och få ställa sina frågor och funderingar så kan det underlätta processen att ta in sitt cancerbesked. För vad som ska göras och vad som kan göras är väldigt individuellt beroende på vilken cancer man drabbats av och hur mycket, var den sitter. Är man sedan tidigare frisk och stark eller har man andra sjukdomar påverkar också 

Alla som får en cancer diagnos har rätt till en kontaktsköterska, har du inte fått det så efterfråga det på din klinik eller mottagning

Så rehabiliteringen startar vid diagnos tillfället och pågår sedan långt efter beskedet och behandlingen. Här kommer vi på Svensk Cancer Rehabilitering in i bilden vi stöttar upp med fler delar som behövs för en bra återhämtning