Att få den bästa behandlingen men även den bästa rehabiliteringen

08.03.2019

När man drabbas av cancer så vill man så klart få den bästa möjliga behandling som går. Svensk sjukvård är väldigt bra och de flesta som drabbas blir idag botade från sin cancer. Men rehabiliteringen är i dag eftersatt, för även om man blir botad så kan det komma olika tankar, oro och olika biverkningar. Det är när tiden hinner i kapp och den första chocken har lagt sig. Att kunna få det bästa möjliga för att kunna komma vidare efter sin behandling och få återhämta sig på bästa sätt. Här kommer vi in Svensk Cancer Rehabilitering hos oss får du den senaste kunskapen inom kost och får lära dig vad och hur du kan lägga till bra och näringsriktiga produkter. Under din vecka får du äta den mat vi rekommenderar och få förståelse för varför den är så bra och god. Vi lyfter fram och berör existentiella frågorna som kan vara svåra att sätta ord på och förmedla. Här arbetar vi med korten om livsmening, livsglädje och livsmod. Fysiska aktivitetens betydelse och hur kroppen fungerar tar vår Naprapat upp och här får ni praktiska råd och tips om hur ni kan träna på bästa sätt för att stärka upp kroppen. Och sist men inte minst får ni lära er avslappning med hjälp an Mediyoga och Qigong.. Olika biverkningar lyfter vi också fram till diskussion.

Alla våra delar i KEFA metoden går ut på att ni ska kunna få den bästa återhämtningen, där ni själva kan påverka och stärka upp er på fysiskt och mentalt.

Så det är så viktigt att få den rehabilitering som man har rätt till och som det står om i de nationella riktlinjerna för cancer rehabilitering. Så lyft frågan till din vårdgivare och tala om att du vill komma till oss där alla delar ingå. Ju fler patienter och anhöriga som trycker på och talar om att de behöver bra rehabilitering desto mer ökar chanserna att landstingen måste utveckla och se till att den är tillgänglig. Vi arbetar för vårdavtal  men i dagsläget  kan du skicka in en ansökan till cancerhjälpen för att ansöka om ekonomiskt stöd