Aktiv monitorering

06.02.2019

Alla som får prostatacancerdiagnos behandlas inte. Därmed utsätts man inte för risker för biverkningar av läkemedel, operation eller strålning. I stället för behandling går man på regelbundna kontroller och vid ökad sjukdomsaktivitet behandlar man med operation eller strålterapi. Det kallas för aktiv monitorering. Aktiv monitorering sker inte enbart vid prostatacancerdiagnos. Bl a njurtumörer kan också följas utan att behöva behandlas.

Den som följs med aktiv monitorering har en beskedlig cancer men eftersom man inte vet hur den kommer utveckla sig finns oron ofta med i så hög grad att många till slut väljer att behandlas ändå trots att det egentligen inte skulle behövas. Trots risker för biverkningar känns det tryggare att opereras eller strålas. Det är många gånger ett svårt beslut att ta och för den som inte själv har fått en cancerdiagnos och inte vet hur det är att leva med den oron kan det vara svårt att förstå att någon väljer att t.ex. operera sig och riskera komplikationer i samband med behandling och biverkningar efteråt.

Den som kontrolleras med aktiv monitorering är inte behandlad men har samma behållning av kunskap om fysisk aktivitet, kost, avslappning som den som behandlas. Varför inte anmäla sig till rehabilitering där vi går igenom de delar som får oss alla att må bättre och som vid cancerdiagnos kan vara extra givande