Hälsokontroller

22.09.2021

Det här inlägget sticker ut från de vanliga inläggen. Vi har skrivit flera gånger om hur vi väntar på att Covid ska gå i graven så vi får komma igång med rehabiliteringen. Vi tänker extra mycket på er som fått en cancerdiagnos under den här förskräckliga tiden. På dig som kanske fått lov att vara helt isolerad för rädslan att smittas och samtidigt ensam behövt brottas med tankar, behandlingar och allt annat som hör ihop med allvarlig sjukdom.  Vi ser ett mycket stort behov av att kunna erbjuda rehabilitering när alla äntligen kan krypa ut från sina bubblor.

I väntan på det har vi startat med provtagningar. Främst handlar det om blodprover där personer tar kontakt med digitala vårdgivare för att själva kunna bestämma vilka prover man vill kontrollera. I  vård som finansieras med skattepengar finns ingen möjlighet att bestämma själv, där kontrolleras det mesta när personer redan känner att något inte stämmer. Det har vi inga invändningar emot men vi ser fördelarna med att det finns de här möjligheterna för varje person att själv få välja.

Vi tar ju hand om våra bilar lämnar in dem på service och besiktning årligen.. Men hur är det med våra kroppar? Men fler och fler väljer därför att göra en årlig hälsokontroll vilket är ett väldigt bra sätt att ta hand om sig själv