Första rehabiliteringsdagarna är nu bestämda!

20.07.2022

Vi kommer att vara på den vackra natursköna Schenströmska herrgården i Västmanland. Den 21-23 september dessa dagar är helpension med fokus på KEFA Kost, Existentiell hälsa, Fysisk aktivitet och Avslappning

Här ges möjlighet till att möta andra i samma eller liknande situation med grupp diskussioner. 

Föreläsning  om kost och fysisk aktivitet. 

Utifrån vilka diagnoser som är representerade så anpassar vi innehållet under dessa dagar och lyfter det som är viktigt och intressant 

Du kan redan vid anmälan delge om du har något speciellt som vi ska ta med oss under dessa tre dagar