Bäckenbottenträning väldigt viktigt!

05.04.2019

Bäckenbottenträning är väldigt viktig att lära sig och helst före behandling. Hos oss på urologkliniken i Västerås får alla som ska operera bort sin prostata både muntlig och skriftlig information vid vår sk. Prostataskola. Vår uroterapeut är specialist på detta och lär ut både muntligt men även praktiskt vid behov. 

Det finns en app som heter TÄT III som är tydlig och enkel att använda och som kan laddas ned på mobilen. Bäckenbotten är en muskel som kan stärkas genom regelbunden träning med så kallade knipövningar, med styrka, snabbhet och uthållighet. Detta är det bästa sättet att få bort eller minska läckage problem efter operation. 

Men även för dig som ska eller har genomgått strålbehandling kan bäckenbottenträning hjälpa vid läckage både från urinvägarna och tarmen. Vi håller på att utarbeta ett nytt koncept, en strålskola som också bygger på muntlig och skriftlig information och då i samarbete med strålbehandlingen.. Information både muntlig och skriftlig som upprepas vid flera olika tillfällen är A och O för att få trygga och välinformerade patienter.