Att vara anhörig till någon som fått cancer

16.09.2019

När någon drabbas av cancer så påverkas så många andra personer runt den människan.  Hustru, man, barn, barnbarn, morföräldrar, farföräldrar, vänner och grannar. Det föder oro, rädsla, ångest, hjälplöshet, ilska och förvirring med mera  vi alla är olika och reagerar olika  Här har kuratorn hos oss en viktig funktion dels för patienten att kunna stödja och hjälpa till med samtal som hjälper den sjuka men även kan stötta anhöriga så att de behåller sin kraft och ork. Den anhöriga har också möjlighet att få stöd via samtal både hos kuratorn och kontaktsköterskan.. Vi är flera som kan se och stödja den  cancer drabbade och dess anhöriga så låt oss hjälpas åt. Även våra patientföreningar kan här hjälpa till på flera olika plan. Vi kommer att anordna anhörig veckor för rehabilitering så fort vi får in tillräckligt många intresseanmälningar. Anhöriga och deras insats behöver lyftas samt stödjas.